Isopropyl Alcohol 99% - 1 Liter

IPA-1L

New product

Isopropyl Alcohol 99% - 1 Liter Vergroot

Isopropyl Alcohol (IPA) is een uitstekend ontvettingsmiddel met vele doeleinden.

Meer details

15 stuks in voorraad

€ 12.95

incl. BTW

Verzending in hele EU... Info

Verzending binnen 24 uur

Uw privacy is gewaarborgd...Info

Onze artikelen zijn prijswinnaars!

Door de hoge zuiverheid van 99,8% is deze alcohol 1:1 verdund met (demin-)water zeer goed bruikbaar.

Ruim aanbrengen, even laten inwerken en afnemen met een schone en droge microvezel doek

 

Isopropyl Alcohol is o.a. te gebruiken voor:

  • Ontvetten van de lak vóórdat een wax wordt aangebracht
  • Ontvetten van de lak vóórdat een coating wordt aangebracht
  • Ontvetten van plastic delen vóórdat een wax of coating wordt aangebracht (test eerst op onzichtbare plek!)

 

Gebruik altijd handschoenen bij het verwerken van Isopropyl Alcohol!

 

TOP TIP

Meng 1 deel Isopropyl Alcohol met 1 deel water en 1 eetlepel (of minder) hand afwasmiddel en je hebt een uitstekende ruitontdooier!
Isopropyl Alcohol is ook een uitstekend ontsmettingsmiddel

 

Gevaren aanduidingen

Licht ontvlambaar  Irriterend

H225 - Licht ontvlambare vloeistof en damp 
H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie 
H336 - Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken 

 

Voorzorgsmaatregelingen

P210 - Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken en andere ontstekingsbronnen. - Niet roken. 
P261 - Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp vermijden. 
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. 

 

(afbeelding kan afwijken van het geleverde product)
Accept Site use cookies